Çözüm Kablo-Marin Ve Özel Kablolar-İzmir - Marin Ve Gemi Tipi Kablolar - M2xch-Ffr
marin ve gemi tipi kablolar

ÜRÜN DETAY

M2XCH-FFR

Yazdır

M2XCH-FFR

 

HALOJENSİZ, ALEV YÜRÜTMEYEZ, YANMAZ, EKRANLI GÜÇ KABLOSU

 

HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT, SCREENED POWER CABLE

 

KABLO YAPISI

 

1-İLETKEN:

Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel.                                    IEC 60228 Sınıf 2 (Sınıf 5 ve/veya kalaylı isteğe bağlı).

2-AYIRICI:

Mika bant.

3-İZOLASYON:

Halojensiz, çapraz bağlı polietilen bileşik (XLPE).

4-AYIRICI:

Ayırıcı folyo veya talebe bağlı olarak halojensiz bileşikten dolgu.

5-EKRAN:

Elektolitik bakır tellerden örülmüş ekran (Kapatma oranı %90).

6-DIŞ KILIF:

Halojensiz, alev iletmeyen, yanmaz, termoplastik poliolefin bazlı bileşik (HM4/SHF1) - HD 604 - IEC 332 / 3   Renk:Yeşil.

CABLE STRUCTURE

 

1-CONDUCTOR:

Electrolytic, stranded, annealed copper wire IEC 60228 Class 2                                                                                              (Class 5 and/or tinned on request).

 

2-SEPERATOR:

Mica tape.

 

3-INSULATION:

Halogen free, crosslinked polyethylene compound (XLPE)

 

4-SEPERATOR:

Seperating foil or halogen-free bedding compound on request.

 

5-SCREEN:

Electrolytic copper braided screen (90% coverage).

 

6-OUTER SHEATH:

Halogen-free, flame retardant and fire resistant, thermoplastik polyolefin based compound (HM4/SHF1) - HD 604 – IEC 332 / 3. Color:Green.

 

           

ÜRETİM VE TEST STANDARTLARI/PRODUCTION AND TEST STANDARDS

KONSTRÜKSİYON/CONSTRUCTION

DIN 89158, IEC60092/353

TESTLER VE MALZEME/TESTS AND MATERIAL

IEC 60092/350-351-359

ALEV YÜRÜTMEME/FLAME RETARDATION

IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A

HALOJEN MİKTARI/HALOGEN

IEC 60754/1-2,

DUMAN YOĞUNLUĞU/SMOKE DENSITY

IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)

İŞLETME SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE

-40°C / +90°C

MİN. BÜKÜM YARIÇAPI (SABİT) / MİN. BENDING RADIUS (FIXED)

8  x (Kablo Çapı/Overall Diameter)

ANMA GERİLİMLERİ/RATED VOLTAGE

0,6/1 kV

TEST GERİLİMİ/TEST VOLTAGE

3,5 kV

KULLANIM ALANI:

Tüm deniz araçlarında elektromekanik, elektronik cihazlarda ve panolarda, yangın anında dahi çalışmaya devam etmesi gereken noktalarda sabit bağlantı kablosu olarak kullanılır.Ekranlı olması sayesinde elektromanyetik etkileşim minimuma indirilmiştir.

APLICATION:

Used in marine vehicles as fixed installation cables of various electromechanical and electronic equipments, where sustainable connection during fire is reqied.Due to it’s overall screen the electromagnetic interference is minimized.

ORTAM:

Kuru, ıslak, yağlı ve tüm deniz ortamlarında, elektromanyetik koruma gereken bölgelerde kullanılabilir.

ENVIRONMENT:

Usable at all conditions in marine environment such as dry, wet or oily locations, where electromagnetic protection is required as well.

GÜVENLİK:

Direkt alevle temas etmesi durumunda dahi 180 dk. Boyunca sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam eder.Bu sayede herhangi bir yangın durumunda önemli ekipmanın (yangın uyarı ve söndürme sistemleri, su pompaları, haberleşme, telsiz, kumanda sistemleri, aydınlatma vb.) çalışmaya devam etmesini sağlar.Ayrıca, halojensiz olması, düşük duman yoğunluğu ve alev iletmeme özellikleri sayesinde herhangi bir yangın durumunda korozif gazlar oluşturmaz, görüşü kapatmaz ve yangının yayılmasını önler.Böylece insan sağlığını ve değerli ekipmanı korur.

SAFETY:

Even at direct contact with fire, it will sustain the connection for 180 min. That provides necessary equipment (fire alarm and extinguishing systems, water pumps, communication, radio, control sytems, lighting, etc.) to work uninterrupted during a fire.Due to it’s halogen-free, low smoke density and flame retardant features, it won’t create corrosive gases nor obstruct visibility and prevents the fire from spreading around.Thus protects human life and equipment, during a fire.